Aktualności 

Zakończenie prac Rady Programowej Parku Oliwskiego

W środę 21.09.2016 po czterech miesiącach zakończyła swoją pracę Rada Programowa Parku Oliwskiego powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Podczas otwartego spotkania w sali gimnastycznej ZKPIG nr 17 omówione zostały opracowane przez Radę wytyczne do projektu rewaloryzacji Parku Oliwskiego.

Realcję ze spotkania można znaleźć tu: http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Park-Oliwski-Na-rewaloryzacje-jeszcze-poczekamy-najpierw-gruntowne-badania,a,61606

Szczegółowe wytyczne przygotowane przez Radę zostaną opublikowane do końca września br.