Aktualności 

Wytyczne Rady Programowej Parku Oliwskiego

Rada Programowa Parku Oliwskiego została powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza w 2016 r., aby kompleksowo przeanalizować zagadnienia związane z rewaloryzacją zabytkowego Parku Oliwskiego.Celem pracy Rady było opracowanie wytycznych do projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Oliwskiego oraz modelu organizacyjnego obiektu.

Główne wnioski płynące ze spotkań Rady to:

  1. obligatoryjne wykonanie badań i opracowanie kompleksowego studium historyczno-kompozycyjnego, aby możliwe były działania rewaloryzacyjne.
  2. zwiększyć nakłady finansowe na bieżące utrzymanie parku,
  3. sporządzić regulamin parku,
  4. powołać zespół pracowników Parku Oliwskiego i stałą Radę Ekspercką Parku Oliwskiego,
  5. założyć i prowadzić „Księgę Ogrodu”, w której na bieżąco wprowadzane będą istotne informacje dotyczące parku. Księga stanie się źródłem wiedzy i bezcennym narzędziem dla fachowców oraz następnych pokoleń mieszkańców Gdańska, którzy przejmą opiekę nad parkiem w przyszłości.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi  Wytycznymi opracowanymi przez Radę, które stanowią punkt odniesienia dla działań, które będziemy podejmowali w Parku.