Aktualności 

„Parki zabytkowe – parki wyjątkowe” otwarty wykład dla mieszkańców

W Domu Zarazy w Gdańsku – Oliwie odbył się wykład prof. dr architekt krajobrazu Any Luengo z Madrytu poświęcony „Utrzymaniu i restaurowaniu ogrodów historycznych”.

Ana Luengo jest profesorem architektury krajobrazu na Europejskim Uniwersytecie Madryckim, doktoryzowała się w Wyższej Szkole Architektury Krajobrazu w Ewora w Portugali, Master Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Politechnicznym w Madrycie, Członek Rady Wykonawczej IFLA ( Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobrazu)  Region Europa. Wykładowca, twórca oraz autorka licznych projektów z dziedziny architektury krajobrazu w Hiszpanii i Europie. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu projektów dotyczących restaurowania zieleni historycznej oraz międzynarodowym ekspertem w dziedzinie restaurowania ogrodów  historyczno – artystycznych.

Wprowadzeniem do wykładu była prezentacja architekta krajobrazu Joanny Paniec, Ogrodnika Miejskiego, Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku opisująca„Specyfikę użytkowania parków historycznych na przykładzie polskich obiektów”.

Wykład jest wydarzeniem towarzyszącym obradom interdyscyplinarnej Rady Programowej Parku Oliwskiego, która od maja 2016 r pracuje nad przygotowaniem wytycznych do projektu rewaloryzacji Parku Oliwskiego oraz wytycznymi do modelu organizacyjnego Parku.

Pani Profesor Ana Luengo przyjechała  do Gdańska na zaproszenie Pana Witolda Burkiewicza członka Rady Programowej ds. Rewaloryzacji Parku i wieloletniego współpracownika Profesor Any Luengo w dziedzinie restaurowania europejskich ogrodów historyczno-artystycznych. Pan Witold Burkiewicz architekt i architekt krajobrazu jest Zastępcą Kierownika Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej ZDiZ.